มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. แก่ทายาท ของ นางวิรินทร์ธา ยิ่งยง ช.พ.ค.และ ช.พ.ส.ที่ถึงแก่กรรม

นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท และ ช.พ.ส. 100,000 บาท

ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นคู่สมรส ของ นางวิรินทร์ธา ยิ่งยง

เลขที่สมาชิก ช.พ.ค. 295784 และ ช.พ.ส. 191168 ที่ถึงแก่กรรม ได้เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ

ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561ปีใหม่ 61🎉🎁_๑๘๐๑๑๖_0088