มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท

นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท

           ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นบุตร ของ นายพันธ์ยศ ศรีปริทัศน์ สมาชิก ช.พ.ส. เลขที่ 99478  สมาชิก                          ที่ถึงแก่กรรม

ที่ได้เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562

S__4235271