มอบเช็คและร่วมไว้อาลัย แด่นายไพบูรณ์ ทองนวน

เวลา 13.00 น. นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

เดินทางไปมอบเช็คและร่วมไว้อาลัย

แด่นายไพบูรณ์  ทองนวน

สมาชิก ช.พ.ส. เลขที่ 143569 ที่ถึงแก่กรรม

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562

S__6914052