มอบเช็คค่าจัดการศพและร่วมงานฌาปนกิจศพสมาชิก ช.พ.ส.

นายสุริชัย คำศรี ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมงานฌาปนกิจศพ

นายสมหวัง ศิรินัย ผู้วายชนม์ ซึ่งเป็นสมาชิก ช.พ.ส

และมอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาทถ้วน

แก่คู่สมรสของสมาชิกผู้ที่ถึงแก่กรรม

ณ วัดบ้านคล้อ ตำบลบ้านคล้อ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559

IMG_0360

IMG_0357

IMG_0352

IMG_0354