วางพวงหรีดเพื่อเคารพศพและร่วมไว้อาลัยแด่ นายมังกร บุตรวงศ์ สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

เวลา 16.00 น. นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

มอบหมายให้นางศุภกานต์ พลสมบัติ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เดินทางไปวางพวงหรีดเพื่อเคารพศพและร่วมไว้อาลัย

แด่นายมังกร บุตรวงศ์ สมาชิก ช.พ.ค. เลขที่  301711 ที่ถึงแก่กรรม

ณ วัดมหาพุทธาราม(วัดพระโต) อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560

IMG_9842