มอบเช็คค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท และ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท ให้แก่คู่สมรส ของ นายมานิต บุญสุข

นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
 มอบเช็คค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท และ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท
 ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นคู่สมรส ของ นายมานิต บุญสุข
 เลขที่สมาชิก ช.พ.ค. 497044 และ เลขที่สมาชิก ช.พ.ส. 241473 ที่ถึงแก่กรรม
 ได้เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ

 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

IMG_7518

IMG_7520

IMG_7521