ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นบุตร ของ นายยงยุทธ คำแปล ติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ

นางศุภกานต์ พลสมบัติ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(เจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ)

มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท

ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นบุตร ของ นายยงยุทธ คำแปล

เลขที่สมาชิก ช.พ.ค. 163479 ที่ถึงแก่กรรม ได้เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ

ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561

S__19742747

S__19742746