รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดศรีอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดหนองคาย

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดหนองคาย ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564

20210408090922_0000120210408090922_00002 20210408090922_00003 20210408090922_00004 20210408090922_00005 20210408090922_00006 20210408090922_00007 20210408090922_00008 20210408090922_00009 20210408091016_00001 20210408091016_00002 20210408091016_00003 20210408091016_00004 20210408091016_00005 20210408091016_00006 20210408091016_00007 20210408091016_00008 20210408091016_00009