ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

นายสุริชัย คำศรี ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษและคณะพนักงานเจ้าหน้าที่

รวมทั้งคณะท่านผู้อำนวยการจากเขตพื้นที่การศึกษาและท่านผู้อำนวยการโรงเรียน

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

ด้วยความยินดียิ่ง
ณ ห้องประชุม สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 20 มิถุนายน 2559

IMG_7864 - Copy

IMG_7866 - Copy

IMG_7867 - Copy

IMG_7868 - Copy

IMG_7901 - Copy

IMG_7909 - Copy

IMG_7974

IMG_7976

IMG_7988

IMG_7997

IMG_7999

IMG_8002

IMG_8010

IMG_8017

IMG_8021

IMG_8024