ร่วมต้อนรับเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ท่านพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์