ร่วมรดน้ำดำหัว ขอพร จากท่านสุริชัย คำศรี ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

 

331
ท่าน ผอ. สรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อเป็นสิริมงคล
333
รดน้ำขอพรจากท่าน ผอ.

 

332
รดน้ำขอพรจากท่าน ผอ.

 

334

เจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรดน้ำดำหัว 
ขอพร จากท่านสุริชัย คำศรี ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ 
และทรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและการทำงาน ตลอดปี 2559
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 
ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ