ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. นำคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายเอกศักดิ์ คงตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ดร.ทองอยู่ แก้วไทรฮะ ประธานที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.ผู้อำนวยการสำนัก ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง วันที่ 5 กรกฎาคม 2559

 

ลงนามถวายพระพรในหลวง