ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนดีประจำตำบลที่โรงเรียนบ้านศรีแก้ว

≥ นายสุริชัย คำศรี ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนดีประจำตำบลที่โรงเรียนบ้านศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 และชมการแสดงผลงานของนักเรียน เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559

FullSizeRender

FullSizeRender[1]

FullSizeRender[2]

FullSizeRender[3]

FullSizeRender[4]

FullSizeRender[5]