ร่วมแสดงความยินดีกับนางปรียากร นวลสังข์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ในโอกาสเลื่อนตำแหน่ง

นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษและเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
ร่วมแสดงความยินดีกับนางปรียากร นวลสังข์ ในโอกาสเลื่อนตำแหน่ง
ได้เลื่อนขั้นตำแหน่งจาก...นักวิชาการสวัสดิภาพปฏิบัติการ เป็น...ตำแหน่งนักวิชาการสวัสดิภาพชำนาญการ

IMG_2511 IMG_2512 IMG_2513 IMG_2514 IMG_2515