นายสุริชัย คำศรี ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางปรียากร นวลสังข์ เป็นตัวแทนของสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

นายสุริชัย คำศรี ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางปรียากร นวลสังข์

เป็นตัวแทนของสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

 มอบพวงหรีดเพื่อเคารพศพและร่วมไว้อาลัยแด่สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

 คือ นางหนูจันทร์ สำแดง

ณ บ้านของผู้วายชนม์ บ้านหมากเขียบ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙

IMG_1297.2

image1