มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ให้แก่คู่สมรส ของ นายวานิช บุญเย็น เลขที่ สมาชิก ช.พ.ค. 544855 ที่ถึงแก่กรรม

นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย

ซึ่งเป็นคู่สมรส ของ นายวานิช บุญเย็น เลขที่ สมาชิก ช.พ.ค. 544855  ที่ถึงแก่กรรม

ที่เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

FullSizeRender

IMG_7507