“ท่านอยู่เราดีใจ ท่านเกษียณไปเราคิดถึง”

“ท่านอยู่เราดีใจ ท่านเกษียณไปเราคิดถึง”

นายนิสิต รังษี ผอ.สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ และ เจ้าหน้าที่ มอบกระเช้า

แด่ นายวิชัยทรรศ แก้วภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสูง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

หนึ่งในคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษที่เกษียณอายุราชการ เพื่อแสดงมุทิตาจิตและขอบคุณที่ร่วมงานกันมาตลอดอายุราชการ

ท่าน ผอ.วิชัยทรรศ แก้วภักดี ยังมอบพระเป็นที่ระลึกให้อีกด้วย กราบขอบพระคุณค่ะ

ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 5 ตุลาคม 2560

25601005_๑๗๑๐๐๕_0001

25601005_๑๗๑๐๐๕_0003

25601005_๑๗๑๐๐๕_0013

25601005_๑๗๑๐๐๕_0010

25601005_๑๗๑๐๐๕_0011