นายนิสิต รังษี ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ มอบเช็คค่าจัดการศพ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

นายนิสิต รังษี ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
มอบเช็คค่าจัดการศพ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ของ นายวีระพงศ์ แหวนทองแท้ สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม
ให้แก่ นางปิ่นประภา แหวนวงษ์ คู่สมรสของสมาชิกที่เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ

ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559S__14450708