มอบเช็คค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท และ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท ให้แก่คู่สมรสของ นายศิริเกียรติ รูปศรี

นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
มอบเช็คค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท และ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท
ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นคู่สมรส ของ นายศิริเกียรติ รูปศรี
เลขที่สมาชิก ช.พ.ค. 379186 และ เลขที่สมาชิก ช.พ.ส. 239880 ที่ถึงแก่กรรม
ได้เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ

ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

IMG_7561
IMG_7563