วางพวงหรีดเพื่อเคารพศพและร่วมไว้อาลัยแด่ นายสวัสดิ์ บุญภามา สมาชิก ช.พ.ค. เลขที่ 259675 ที่ถึงแก่กรรม

เวลา 11.15 น. นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

เดินทางไปวางพวงหรีดเพื่อเคารพศพและร่วมไว้อาลัย

แด่นายสวัสดิ์ บุญภามา สมาชิก ช.พ.ค. เลขที่ 259675 ที่ถึงแก่กรรม

ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560

IMG_8630

IMG_8631

IMG_8632

IMG_8633