ประชุมสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาบุคลกรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งตามโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.”

15 -17 กันยายน 2560 นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมการประชุมสัมมนา

เรื่อง “การพัฒนาบุคลกรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งตามโครงสร้างและ

กรอบอัตรากำลังใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.”

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท นครนายก อ.เมือง จ.นครนายก

โดยมี ท่าน ดร.พิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานที่ประชุม

1

2

3

4

5

6

7

8

9