สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมไว้อาลัย นายสมชาย วัฒนอมรเกียรติ เป็นครั้งสุดท้าย