มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นบุตร ของ นายสิทธิพงศ์ กงศรี

นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท
ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นบุตร ของ นายสิทธิพงศ์ กงศรี
เลขที่สมาชิก ช.พ.ค.355030 ที่ถึงแก่กรรม
ได้เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

IMG_7778
IMG_7779