มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นคู่สมรส ของ นายสุนทร เทียมไสย์ สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย

ซึ่งเป็นคู่สมรส ของ นายสุนทร เทียมไสย์ สมาชิก ช.พ.ค. 563663 ที่ถึงแก่กรรม

ได้เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560

IMG_8997