นายนิสิต รังษี ผอ.สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ มอบเช็คค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ทายาท ของ นายสุฤทธิ์ คิดวันนา สมาชิก ช.พ.ค. 654561 ที่ถึงแก่กรรม

นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
มอบเช็คค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย
ซึ่งเป็นคู่สมรส ของ นายสุฤทธิ์ คิดวันนา สมาชิก ช.พ.ค. 654561 ที่ถึงแก่กรรม
ที่เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพในวันนั้น
ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560

IMG_4575 IMG_4576 IMG_4577 IMG_4578