หอพัก สกสค. “ยุคใหม่” เปิดให้บริการแล้ว

เรียนท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการ หอพัก สกสค.
จะทดลองเปิดให้บริการ อาคาร 7 ชั้น(ที่ปรับปรุงใหม่)
ตั้งแต่ 29 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป
และขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์เบอร์ใหม่
ในการสำรองห้องพักจำนวน 6 เลขหมายได้ที่เบอร์
02 654 6457
02 654 6458
02 654 6459
02 654 6460
02 654 6461

02 654 6462
ราคาห้องพักยังคงราคาเดิม
ห้องพักแบบธรรมดา พัก 2 ท่าน ราคา 490 บาท / คืน
ห้องพิเศษพัก 3 ท่าน ราคา 750 บาท / คืน

IMG_8464

หอพัก1

หอพัก2

หอพัก3

หอพัก4

หอพักสกสค.3-768x1024

หอพักสกสค.5-768x576