ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เขต 1

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษสถานพยาบาลครู ร่วมกับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2561 

ณ สพป.ศก.เขต 1 โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับบริการ จำนวน 150 ราย

348 349 351 354 355 356 357 358