ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เขต 3

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 สถานพยาบาลครู ร่วมกับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2561 ณ สพป.ศก.เขต 3 โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับบริการ จำนวน 300 ราย

 

290

291

292

294

296

297

293