นายนิสิต รังษี ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ มอบเช็คค่าจัดการศพ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

นายนิสิต รังษี ผอ.สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
มอบเช็คค่าจัดการศพ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ของ นายอำไพ เกษี ซึ่งเป็นสมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม
ที่เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ

ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

 IMG_8577
IMG_8576 IMG_8578 IMG_8579