มอบเช็คค่าจัดการศพแก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.

นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท

ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นบุตร ของ นางเกื้อกูล จันทชิต

เลขที่สมาชิก ช.พ.ค. 549291 ที่ถึงแก่กรรม ได้เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ

ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561

IMG_8401

IMG_8402