มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. ให้แก่มารดา ของ นายเจษฎา นามแดง สมาชิก ช.พ.ค. 765484 ที่ถึงแก่กรรม

นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
มอบเช็คค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท
ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นมารดา ของ นายเจษฎา นามแดง
เลขที่สมาชิก ช.พ.ค. 765484 ที่ถึงแก่กรรม
ได้เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

IMG_7839
IMG_7838