นายสุริชัย คำศรี ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมงานฌาปนกิจศพ นายสมหมาย พิทักษา ผู้วายชนม์ ซึ่งเป็นสมาชิก ช.พ.ค.

นายสุริชัย คำศรี ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมงานฌาปนกิจศพ นายสมหมาย พิทักษา

ผู้วายชนม์ ซึ่งเป็นสมาชิก ช.พ.ค. และมอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

แก่คู่สมรสของสมาชิกผู้ที่ถึงแก่กรรม ณ วัดบ้านคล้อ ตำบลบ้านคล้อ อำเภอกันทรารมย์

จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙

 

IMG_0407

 

IMG_0408