เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ท่าน นิสิต รังษี ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

เจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ มอบกระเช้าอวยพรเนื่องใน      วันคล้ายวันเกิด ท่าน นิสิต รังษี ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ 

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2561

103103