เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.เป็นกรณีพิเศษ

สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ   เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.เป็นกรณีพิเศษ      (อายุเกิน 35 ปีบริบูรณ์ – 60 ปีบริบูรณ์) ด่วนหมดเขต  28 กุมภาพันธ์ 2562

ขยายเวลา-ชพค-ชพส