มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ของ นางเยาวนิตย์ แขมคำ

นางศุภกานต์ พลสมบัติ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (เจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ)
มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท
ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นบุตร ของ นางเยาวนิตย์ แขมคำ
เลขที่สมาชิก ช.พ.ค. 456214 ที่ถึงแก่กรรม ได้เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ
ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561


S__61906946