นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ มอบเช็คค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท และ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท ให้แก่คู่สมรส ของ นายเสกสรร นาครินทร์ สมาชิก ช.พ.ค.,ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม

นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
มอบเช็คค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท และ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท
ให้แก่ทายาทตามกฎหมายซึ่งเป็นคู่สมรสของ
นายเสกสรร นาครินทร์ สมาชิก ช.พ.ค.,ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม
ได้เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ

ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560

IMG_2404 IMG_2408 IMG_2409 IMG_2410 IMG_2412