แจ้งข้อราชการของสำนักงาน สกสค.ที่ประชุมกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน สพป.ศก.เขต 4

⇒ นายสุริชัย คำศรี ร่วมประชุมแจ้งข้อราชการของสำนักงาน สกสค.

ที่ประชุมกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน สพป.ศก.เขต 4

โครงการเตรียมการ “ออกเสียงประชามัติ” ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ

รับฟังนโยบายจาก นายธีรวุฒิ พุทธการี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

ณ วังชมภูรีสอร์ท วันที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น.

IMG_7410

IMG_7405

IMG_7407

IMG_7408

 

IMG_7412