โครงการประชุมสัมมนาหน่วยงานต้นสังกัดที่ทำการหักเงินสงเคราะห์รายศพ

            โครงการประชุมสัมมนาหน่วยงานต้นสังกัดที่ทำการหักเงินสงเคราะห์รายศพ   สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 14 สิงหาคม 2563       

ณ โรงแรมศรีลำดวน อำเภอมือง จังหวัดศรีสะเกษ

สัมมนาหน่วยงานต้นสังกัดฯ_๒๐๐๘๑๗ สัมมนาหน่วยงานต้นสังกัดฯ_๒๐๐๘๑๗_1 สัมมนาหน่วยงานต้นสังกัดฯ_๒๐๐๘๑๗_2 สัมมนาหน่วยงานต้นสังกัดฯ_๒๐๐๘๑๗_3 สัมมนาหน่วยงานต้นสังกัดฯ_๒๐๐๘๑๗_4