นายสุริชัย คำศรี ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมงานฌาปนกิจศพ นายมาณพ ศิรินัย ผู้วายชนม์ ซึ่งเป็นสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส

นายสุริชัย คำศรี ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมงานฌาปนกิจศพ
นายมาณพ ศิรินัย ผู้วายชนม์ ซึ่งเป็นสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส
พร้อมทั้งมอบเช็คค่าจัดการศพ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตามลำดับ
แก่ทายาทของสมาชิกผู้ที่ถึงแก่กรรม
ณ วัดวัดมหาพุทธาราม(วัดพระโต) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
IMG_4344 IMG_4345 IMG_4346 IMG_4347 IMG_4348