ประกาศ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนโรงเรียน ประจำปี 2559

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู ร่วมกับ ธนาคารออมสินมอบทุนการศึกษาให้แก่สมาชิก บุตรสมาชิกและทุนสนับสนุนโรงเรียนที่มีสมาชิกโครงการพัฒนาชีวิตครู ที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู และทุนสนับสนุนโรงเรียนที่มีสมาชิก ช.พ.ค. เข้าร่วมโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ประจำปี ๒๕๕๙

รายละเอียดตาม link ด้านล่างนี้

V

V

ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  เรื่อง การให้ทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนโรงเรียน ประจำปี 2559    

(download ได้ตาม link ด้านล่างนี้  เอกสาร มี 5 หน้า)

คลิกลิงค์ >>>>>      หน้า 1 / หน้า 2 / หน้า 3 / หน้า 4 / หน้า 5

 

ใบสมัคร  (download ได้ตาม link ด้านล่างนี้ )

1.ประเภททุนการศึกษาสมาชิก (ตนเอง) (3 หน้า)

2.ประเภททุนการศึกษาบุตรสมาชิก (3 หน้า)

3.ประเภททุนสนับสนุนโรงเรียน (2 หน้า)

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ 

โทร./โทรสาร.045-643-945 หรือ โทร. 045-616-823