ยอดชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ประจำเดือน มีนาคม 2560 งวดที่ 03/2560

เรื่อง แจ้งยอดชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

ประจำเดือน มีนาคม 2560  งวดที่ 03/2560

ช.พ.ค. 498 บาท และ ช.พ.ส. 242 บาท

ได้รับแจ้งการถึงแก่กรรมระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2560

ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

Hand drawn painted seamless pattern. Vector illustration for tribal design. Ethnic motif. Zigzag and stripe line. Retro pastel colors. For invitation, web, textile, wallpaper, wrapping paper.