นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมพบปะชี้แจงทำความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในภาวะวิกฤตกับชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญ อำเภอวังหิน

♦ วันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
และเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ได้เข้าร่วมพบปะชี้แจงทำความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในภาวะวิกฤต
กับชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญ อำเภอวังหินและแจกแบบกรอกข้อมูลข้อมูลสมาชิก ช.พ.ค.,ช.พ.ส.ให้กับผู้ที่เข้าร่วม
ประชุมกรอกข้อมูลปัจจุบัน เพื่อนำไปแก้ไขลงในระบบงาน ช.พ.ค.,ช.พ.ส.ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันมากที่สุด
ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวังหิน อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

IMG_2378

IMG_2383

IMG_2379

IMG_2377

IMG_2380

IMG_2382

IMG_2381

 

 

IMG_2385

 

IMG_2384