นายสุริชัย คำศรี ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางศุภกานต์ พลสมบัติ เป็นตัวแทนของสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

นายสุริชัย คำศรี ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้

นางศุภกานต์ พลสมบัติ

เป็นตัวแทนของสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

 

มอบพวงหรีดเพื่อเคารพศพและร่วมไว้อาลัยแด่สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

คือ นายสมใจ แก้วแดง

ณ วัดหลวงสุมังคลาราม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙

image222

IMG_1310.1