ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 6/2560 ประจำเดือน มิถุนายน

เวลา 13.00 น. นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

เป็นประธานเปิด วาระประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

ครั้งที่ 6/2560 ประจำเดือน มิถุนายน และร่วมประชุมกับคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

ณ ห้องประชุมเกษมศักดิ์ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560

IMG_7069

IMG_7070

IMG_7071

IMG_7072

IMG_7073

IMG_7074

IMG_7075

IMG_7076

IMG_7077

IMG_7078

IMG_7079

IMG_7080

IMG_7081

IMG_7082