นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ได้เข้าร่วมพบปะชี้แจงทำความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในภาวะวิกฤตและแจกแบบกรอกข้อมูลข้อมูลสมาชิก ช.พ.ค.,ช.พ.ส.ให้กับข้าราชการบำนาญของอำเภอราษีไศลผู้ที่เข้าร่วมประชุม

⇒ วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
และเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมประชุมกับออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ
เพื่อพบปะชี้แจงทำความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในภาวะวิกฤตกับสายข้าราชการบำนาญของอำเภอราษีไศล
และอำเภอศิลาลาด พร้อมแจกแบบกรอกข้อมูลข้อมูลสมาชิก ช.พ.ค.,ช.พ.ส. ให้กับผู้ที่เข้าร่วมประชุมกรอกข้อมูลปัจจุบัน
เพื่อนำไปแก้ไขลงในระบบงาน ช.พ.ค.,ช.พ.ส. ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันมากที่สุด 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลราษีไศล อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ⇐

IMG_2473 IMG_2474 IMG_2475 IMG_2477
IMG_2476  IMG_2478