ร่วมงานฌาปนกิจศพ นางประคอง พูลแก้ว สมาชิก ช.พ.ค.ที่ถึงแก่กรรมและมอบเช็คค่าจัดการศพให้แก่คู่สมรสของผู้วายชนม์

เวลา 14.30 น. นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

ได้เดินทางไปร่วมงานฌาปนกิจศพ นางประคอง พูลแก้ว สมาชิก ช.พ.ค.ที่ถึงแก่กรรม

และ มอบเช็คค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท ให้แก่คู่สมรสของผู้วายชนม์

ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560

IMG_8282

IMG_8283

IMG_8284