มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นบุตร ของ นายวัฒนยุทธ์ ไชยสาร เลขที่สมาชิก ช.พ.ค. 291457 ที่ถึงแก่กรรม

นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

มอบเช็คค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย

ซึ่งเป็นบุตร ของ นายวัฒนยุทธ์ ไชยสาร เลขที่สมาชิก ช.พ.ค. 291457 ที่ถึงแก่กรรม

ได้เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ

ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560

IMG_0356

IMG_0357