ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 11/2560 ประจำเดือน พฤศจิกายน

เวลา 09.00 น. นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

เป็นประธานเปิด วาระประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

ครั้งที่ 11/2560 ประจำเดือน พฤศจิกายน และร่วมประชุมกับคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

IMG_1974

IMG_1976

IMG_1977

IMG_1978

IMG_1979

IMG_1980

IMG_1981

IMG_1982

IMG_1983

IMG_1984