ร่วมประชุมกับคณะครูผู้บริหารชีอีโอน้ำเกลี้ยง

⇒ วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมกับคณะครูผู้บริหารชีอีโอน้ำเกลี้ยงประมาณ ๔๐๐ คน ในการประชุมสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา แบบบูรณาการอำเภอน้ำเกลี้ยง (CEO น้ำเกลี้ยง) เพื่อชี้แจงนโยบายสิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการ, สวัสดิภาพและการทำเอ็มโอยูกับธนาคารออมสินให้สมาชิกทราบ ณ ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

S__11739211

S__11739223