นางศุภกานต์ พลสมบัติ และ นางธนัญญาณ์ รุญเจริญ เป็นตัวแทนของสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ มอบพวงหรีดเพื่อเคารพศพและร่วมไว้อาลัยแด่สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

นายสุริชัย คำศรี ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นางศุภกานต์ พลสมบัติ และ

นางธนัญญาณ์ รุญเจริญ เป็นตัวแทนของสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

 มอบพวงหรีดเพื่อเคารพศพและร่วมไว้อาลัยแด่สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

 คือ นาย ราวี ชัยชาญ

ณ บ้านของผู้วายชนม์ บ้านคูซอด อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

IMG_0690

IMG_0690.1